Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky:

 • Občianstvo SR a vek minimálne 18 rokov
 • Trvalý zdroj príjmu ( zamestnanecký pomer, podnikateľský príjem, dôchodok)

 

Potrebné doklady, fyzická osoba nepodnikateľ:  

 • Občiansky, vodičský preukaz
 • Doklad na overenie adresy - SIPO
 • Výpisy z účtu za posledné tri mesiace

Potrebné doklady, fyzická osoba podnikateľ:  

 • Občiansky, vodičský preukaz
 • Doklad na overenie adresy - SIPO, alebo IČ DPH kartička
 • Výpisy z účtu za posledné tri mesiace
 • Výpis zo živnostenského registra

 

Potrebné doklady, právnická osoba - 1 osobová s.r.o.:  

 • Občiansky, vodičský preukaz spoločníka
 • Doklad na overenie adresy - SIPO, alebo IČ DPH kartička
 • Výpisy z účtu za posledné tri mesiace
 • Výpis zo obchodného registra

V prípade viac osobových s.r.o., treba kópie OP, VP od všetkých spoločníkov